Thumb 8688e29272ba3341ecdfbf2fecc9283eead2065f

Rene Hildesheimvoor Veghel, St. Vrienden van Poehaa

Ik collecteer omdat

Nog veel te vaak wordt onderschat wat voor impact een handicap kan hebben op je leven. Zo ervaart een kwart van de vrouwen met een handicap sociale uitsluiting, heeft 40% van de mensen met autisme een angststoornis en krijgt 60% van de ouders van een gehandicapt kind een burn-out. 
Ik vind dat dit niet langer kan! Jij toch ook niet?

13donateurs
€ 132ingezameld